SOCH 2013 7.9.2013

Miesto: NTC Bratislava
Organizátor: KTC, UNI-DANCE, M+M Bratislava
Zástupca: NTC Bratislava
Vedúci súťaže: Ivanič Peter (Nitra)
Tajomník súťaže: Bielický Ivan (Pezinok)
Sčitatelia: Molnár Attila (Bratislava), Víťazka Miroslav (Žiar nad Hronom)
Súťaž Typ Počet párov
WDSF YOUTH OPEN STANDARD WDSF Open 38
WDSF WORLD OPEN LAT WDSF World Open 69
WDSF SENIOR III. OPEN STANDARD WDSF Open 28
WDSF SENIOR II. OPEN STANDARD WDSF Open 27
WDSF SENIOR II. OPEN LATIN WDSF Open 8
WDSF OPEN PD STANDARD WDSF Open 7
WDSF OPEN PD LATIN WDSF Open 8
WDSF JUNIOR II. STANDARD WDSF Open 38