Slovak Open Championship

Miesto konania podujatia SOCH 2022

Adresa: TK SLÁVIA STU BRATISLAVA, Májová 21, 852 35, Bratislava – Petržalka

Mapa