Slovak Open Championship

Officiálny hotel SOCH 2022

LINDNER HOTEL GALLERY CENTRAL Bratislava je oficiálnym hotelom súťaže SOCH 2022.

Platiaci hostia môžu využiť zľavu, ak pri rezervácii použijú rezervačný kód KTC2022.

Rezervácie